TEKOČI IN ZAKLJUČENI PROJEKTI

"Nameni del dohodnine in reši življenje"!

Osnovno poslanstvo Društva AED, organizacije s statusom javnega interesa na področju zdravstvenega varstva, je povečati število naprav AED na območju Republike Slovenije in izvajati aktivnosti za ozaveščanje o pomembnosti dobre pokritosti države z defibrilatorji. Delujemo v vseh slovenskih regijah, z zbranimi sredstvi pa financiramo nakup naprav AED in pripadajočih omaric ter izvajamo svoje poslanstvo v smislu ozaveščanja o srčnem zastoju, ki velja za enega največjih vzrokov smrti v razvitem svetu, in preventivah za preprečevanje smrtnih žrtev.

Tako se v Društvu AED lahko pohvalimo, da smo s skupno pomočjo podpornikov, sponzorjev in predvsem nameniteljev odstotka dohodnine financirali nakup naprav AED na res velikem številu lokacij. Verjamemo pa, da je to šele začetek in bomo v prihodnjih letih financirane naprave AED šteli v stoticah ter skrbeli za vzdrževanje obstoječe mreže defibrilatorjev.

Na spodnjem seznamu najdete lokacije, kamor smo nepovratna sredstva za nakup naprav AED že namenili. Veliko projektov pa je še v teku in jih bomo na seznam vnašali sproti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki podpirate naše poslanstvo, še posebej nameniteljem odstotka dohodnine. Verjamemo, da se tudi ob prebiranju seznama lahko prepričate, da ste svoj odstotek dohodnine namenili v prave roke in da z vami rešujemo življenja!

Seznam financiranih AED naprav
SPONZORJI