SKLAD SLOSAFE

"Nameni del dohodnine in reši življenje"!

Najbolj pogosta vprašanja

Sklad SLOSAFE je sklad nepovratnih sredstev, ki so namenjena za:

 • Nakup defibrilatorjev.
 • Nakup zaščitne opreme (prva pomoč, maske, razkužila, rokavice,..).
 • Nakup medicinskih pripomočkov ( CFA,.. ).
 • Izvedbo tečajev in pregledov (TPO, varstvo pri delu, požarna varnost,..).

Kdo lahko pridobi sredstva iz sklada SLOSFAE?

 • Skupnosti, katerih prebivalci so oddali ZNDD.
 • Podjetja, katerih zaposleni so oddali ZNDD.

Zakaj je ustanovljen sklad SLOSAFE?

 • Za varnejše bivalno okolje vas in vaših bližnjih.

Kaj je ZNDD?

 • ZNDD je zahteva za namenitev dela dohodnine. 
 • 1% svoje dohodnine lahko nameni vsak državljan Republike Slovenije.
 • Donacija je po zakonu brezplačna! Tukaj je povezava do zakona

Kako pridobiti nepovratna sredstva iz sklada SLOSAFE?

 • Naročnik prejme nepovratna sredstva iz sklada SLOSAFE na podlagi zbranih zahtev namenitev dela dohodnine (v nadaljevanju ZNDD), ki jih Društvo AED pridobi skupaj z naročnikom. 
 • Namenitve dohodnine so po zakonu brezplačne. 
 • Vso potrebno dokumentacijo pripravi Društvo AED.

Dohodnino že namenjate drugam?

 • Zakon omogoča namenitev dohodnine različnim organizacijam. Če trenutno namenjate 0,5% organizaciji ”Marjetica”, lahko ostalih 0,5% namenite za pridobitev nepovratnih sredstev iz sklada SLOSAFE.

Kdaj se pridobi sredstva?

 • Naročnik sredstva pridobi v oktobru tekočega leta glede na vložene ZNDD v preteklem letu. 
 • V primeru postavitve defibrilatorja se izvede tudi izobraževanje o uporabi defibrilatorjev in TPO za okoliške prebivalce.

Višina nepovratnih sredstev:

 • Višino nepovratnih sredstev se določi na podlagi podatkov FURSA-a in se vsako leto usklajuje.

*Podatek variira glede na povprečni znesek podarjene dohodnine, ki je objavljen na strani FURS-a in aktivnih podpornikov društva iz preteklih let. Vrednost podpisa se točno ovrednoti po prejemu sredstev s strani RS.

 • Za davčne zavezance so medicinski pripomočki in zaščitna oprema ter tečaji predmet povračila vstopnega DDV-ja.

Pridobitev nepovratnih sredstev v 4 korakih:

 1. Društvo AED in naročnik nepovratnih sredstev skupaj zbereta ZNDD-je.
 2. Naročnik društvu posreduje račun ali predračun željenega izdelka/storitve od poljubnega dobavitelja/izvajalca.
 3. Društvo po prejemu sredstev s strani FURSA obvesti naročnika o točni višini nepovratnih sredstev.
 4. Društvo AED naročniku nakaže nepovratna sredstva.

Kaj, če naročnik prejme več sredstev, kot je vrednost računa/predračuna?

 • Manjkajoča sredstva Društvo AED pokrije iz naslova preteklih projektov.
 • Naročnik sam doplača razliko.
 • Znesek prejete subvencije naročnik porabi za nakup dostopnejše medicinske opreme ali dostopnejših storitev. 

Zakaj je pomembno, da po prejemu defibrilatorja še naprej namenjamo del dohodnine v razširitev mreže defibrilatorjev?

 • Defibrilator potrebujejo tudi območja z manjšo poseljenostjo in podjetja ter ustanove z manjšim številom zaposlenih. Zavedati se moramo, da smo v življenju v nenehnem tranzitu: delamo, se družimo in živimo na različnih lokacijah. Zato si želimo, da je število defibrilatorjev čim večje. Za uresničitev je potrebno tudi nekaj solidarnosti, ki pa jo zagotovo premoremo!

Kaj društvo naredi s presežki sredstev?

 • Presežki sredstev so namenjeni za štipendiranje otrok iz socialno šibkejših okolij. 
 • Akcijo izvajamo v sodelovanju s CSD.

Kaj pridobi naročnik in podpisniki namenitve dela dohodnine?

 • Prejme brezplačni defibrilator in tečaj uporabe naprave in oživljanja.
 • Prispeva k dodatni varnosti in pozitivnem odnosu lokalne skupnosti in zaposlenih.
 • Brezplačno drugo zdravniško mnenje.
 • Dostop do štipendistov iz projekta štipendiranja otrok iz socialno šibkejših okolij v sodelovanju s CSD.
 • Hitrejše okrevanje in vrnitev na delavno mesto.

To je dobrodelnost, ki vas nič ne stane!

”Z vami rešujemo življenja!”

Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč pri vzpostavitvi mreže defibrilatorjev po Sloveniji!