SESTAVA DRUŠTVA

POSVETOVALNO TELO:

Društvo AED je preko posvetovalnega telesa vsem prebivalcem Republike Slovenije na voljo z odgovori na vprašanja v zvezi s srčnimi zastoji, preventivnimi ukrepi za zmanjšanje rizika srčnega zastoja in napotki o ukrepih pri srčnem zastoju.

PROJEKTNI VODJA: