SESTAVA DRUŠTVA

 

“Nameni del dohodnine in reši življenje!”

Nameni del dohodnine

PROJEKTNI VODJA:

Samo Oblak

M: 031 325 303

samo.oblak@drustvo-aed.si

OBMOČNI PREDSTAVNIK:

Irma Kunčič

irma.kuncic@drustvo-aed.si

DRUŠTVO AED PREKO SVOJEGA POSVETOVALNEGA TELESA, KI GA SESTAVLJAJO:

– Prim. Doc. Dr. Robert Marčun, dr. med., specialist interne medicine in pnevmologije

– Darja Polak Jenko, dr. med., specialistka interne medicine

– Mojca Dolhar, dipl.m.s.

– Matic Novak, dipl. zn.

– Mitja Tonejc, dipl. zn.

Vsem prebivalcem Slovenije nudi strokovno pomoč in nasvete v zvezi s srčnimi zastoji, boleznimi srca in ožilja, pravilnem izvajanju temeljnih postopkov oživljanja in pomembnosti zadostne pokritosti z napravami AED (avtomatski eksterni defibrilator).