DEFIBRILATOR

Defibrilator

Emergency-cardiopulmonary-resuscitation-[Converted]
AED3

Srčni zastoj predstavlja motnjo srčnega ritma, zaradi katere srce ni zmožno iztisa krvi iz prekata v aorto in pljučno arterijo. Srce v ponovno usklajeno delovanje postavimo z električnim udarcem velike moči. To nam omogoči avtomatski eksterni defibrilator (AED).

Moderni javno dostopni defibrilatorji so zasnovani tako, da jih lahko uporabi vsak – tudi človek brez posebnega medicinskega znanja.

Defibrilator uporabimo v vsakem primeru, ko je oseba neodzivna in ne diha! V kolikor bo defibrilator presodil, da defibrilacija ni potrebna, električnega šoka ne bo izvedel. Tako ni bojazni, da bi poškodovali ponesrečenca. Moderni defibrilatorji nadzirajo tudi pravilno izvedbo temeljnih postopkov oživljanja.

Pri srčnem zastoju so pomembni vsi temeljni postopki oživljanja!

Ali veste, kje se nahaja vam najbližji defibrilator?

Priporočljivo je, da se nahaja tako blizu, da ga v primeru srčnega zastoja lahko uporabite v največ 3. minutah. 
Po 3 minutah nedelovanja srca zaradi pomanjkanja kisika začnejo odmirati možganske celice, kar lahko povzorči neodpravljive poškodbe.

Z vsako nadaljnjo pretečeno minuto se možnost preživetja zmanjša za 10 %.