DEFIBRILATOR

"Nameni del dohodnine in reši življenje"!

Defibrilator

Emergency-cardiopulmonary-resuscitation-[Converted]
AED3

Srčni zastoj predstavlja motnjo srčnega ritma, zaradi katere srce ni zmožno iztisa krvi iz prekata v aorto in pljučno arterijo. Srce v ponovno usklajeno delovanje postavimo z električnim udarcem velike moči. To nam omogoči avtomatski eksterni defibrilator (AED).

Javno dostopni defibrilatorji so zasnovani tako, da jih lahko uporabi tudi človek brez medicinskega predznanja in to je ključno!

Defibrilator uporabimo v vsakem primeru, ko je oseba neodzivna in ne diha!V kolikor bo defibrilator presodil, da defibrilacija ni potrebna električnega šoka ne bo izvedel. Tako ni bojazni, da bi poškodovali ponesrečenca. Novi defibrilatorji nadzirajo tudi pravilno izvedbo temeljnih postopkov oživljanja.

Pri srčnem zastoju so pomembni vsi temeljni postopki oživljanja!

Ali ste od defibrilatorja oddaljeni največ 90 sekund?

Zakaj? Ker po pretečenih 4 minutah nedelovanja srca začnejo odmirati možganske celice, vsaka nadaljnja minuta pa zmanjša možnost preživetja za 10%